A TEXT POST

Mikä tämä sivu on?

Tälle sivulle on listattu kaikki Suomessa käynnistetyt kansalaisaloitteet eli kansalaisaloitelain (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012) tarkoittamat aloitteet, joiden virallinen kannatusilmoitusten keräämisaikataulu on julkistettu.

A PHOTO

Aloitteessa ehdotetaan järjestettäväksi kansanäänestystä mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta. Kansanäänestyksessä ehdotetaan kysyttävän: Tuleeko mietojen alkoholijuomien vähittäismyynti vapauttaa kilpailulle? Äänestäjille tarjotaan kaksi vastausvaihtoehtoa; “KYLLÄ” ja “EI”.

http://www.avoinministerio.fi/ideat/244-kansanaanestys-mietojen-alkoholijuomien-myynnin-vapauttamisesta

Otsikko: Kansanäänestys mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta

Keräysaika: 15.10.2012 - 15.4.2013

Vireillepanijat: Petri Viglione (040-5013676, petri.viglione@winital.fi), Aleksi Rossi (040-7047009, aleksi.rossi@avoinministerio.fi) ja Joonas Pekkanen (050-5846800, joonas.pekkanen@avoinministerio.fi).

Edustaja ja varaedustaja: Aloitteen edustajana toimii Joonas Pekkanen ja varaedustajana Aleksi Rossi.

A PHOTO

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi perustuslakia niin, että siihen kirjattattaisiin sitova yläraja valtion velkaantumiasteelle: 60 % bruttokansantuotteesta.

http://www.avoinministerio.fi/ideat/283

Otsikko: Velkakattolaki

Keräysaika: 1.10.2012 - 1.4.2013

Vireillepanija: Sami Tamminen, p. 044 303 0589, sami.tamminen@jarvenpaa.fi

Edustaja ja varaedustaja: Kansalaisaloitteen edustajana toimii Teemu Heikkilä, p. 0400 963 509, teemu.heikkila@elisanet.fi ja varaedustajana Hannamari Turunen.

A PHOTO

Aloitteessa ehdotetaan elintarvikelakia (23/2006) muutettavaksi siten, että energiajuomien myynti kielletään alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille: http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/paihteet_ja_energiajuomat/energiajuomat_k-16

Otsikko: ENERGIAJUOMAT K16 - Kansalaisaloite energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 16-vuotiaille

Keräysaika: 3.9.2012 - 3.3.2013

Vireillepanijat: Tuomas Kurttila (0505443757) ja Michaela Romantscuk-Pietilä (0503362016)

A PHOTO

Lakiehdotus turkistarhaamisen kieltämiseksi: http://www.avoinministerio.fi/ideat/159-lakiehdotus-turkistarhaamisen-kieltamiseksi

Otsikko: Kansalaisaloite eläinsuojelulain 22 §:n muuttamiseksi

Keräysaika: 14.5.2012 - 14.11.2012

Vireillepanijat: Kati Pulli, Leo Stranius ja Helinä Ylisirniö

A PHOTO

Kansalaisaloite kannabiksen laillistamiseksi

Keräysaika: 10.3.-10.9.2012

Vireillepanija: Ville Haikonen

Linkki aloitteen sivulle: http://www.kannabisaloite.fi/

Viimeisin tieto allekirjoitusten määrästä: 450 (14.5.2012, http://yle.fi/uutiset/kansalaisaloite_kannabiksen_puolesta_etenee_feissaten/6095135)

A PHOTO

Kansalaisaloite suoran demokratian lisäämiseksi aloitti kannatusilmoitusten keräämisen: http://www.oula.info/suora/

Otsikko: Suora demokratia

Keräysaika: 1.3.2012 - 1.9.2012

Vireillepanijat: Oula Lintula ja Kyuu Eturautti